Statistik Pencapaian Piagam Pelanggan 2017

Statistik Pencapaian Piagam Pelanggan Pejabat Tanah dan Jajahan Machang Bagi Januari 2017 hingga Disember 2017

PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL

Bil

Urusniaga

Kuantiti/Masa

Kuantiti/Masa Mengikut Piagam

Peratusan Mengikut Piagam (%)

1

Laporan Permohonan Milik Tanah

30 hari

30 hari

93

2

Laporan Permohonan Ubah Syarat, Pecah Sempadan dan Ubah Syarat Serentak, Serahbalik Milik Semula 204A KTN dan Membatal/Meminda Sekatan Kepentingan Tanah

12 hari

12 hari

100

3

Laporan Hak Lalu Lalang dan Serahbalik Tanah

10 hari

10 hari

94

4

Permohonan Tunjuk Sempadan Tanah

3 hari

3 hari

93

5

Permohonan Ukur

1 hari

1 hari

100

6

Penyediaan QT-FT

1 hari

1 hari

100

7

Penyediaan Kadar Bayaran Serahbalik Milik Semula Tanah

1 hari

1 hari

100

8

Laporan Permohonan Melombong, Mengeluar Saki Baki Kayu dan Lain-lain

5 hari

5 hari

95

9

Laporan Permohonan Permit Pemindahan Batu Batan dan Lain-lain

1 hari

1 hari

97

10

Laporan Perizaban Tanah

5 hari

5 hari

98

11

Urusan Pembelian Pelan Tanah

15 Minit

15 Minit

90

12

Membuat Semakan Pelan (Agensi-agensi Kerajaan)

15 minit

15 minit

98

 PEMBANGUNAN TANAH

Bil

Urusniaga

Kuantiti/Masa

Kuantiti/Masa Mengikut Piagam

Peratusan Mengikut Piagam (%)

1

Permohonan Ubah Syarat :

 1. Pertanian Kepada Pertanian

(Ruj: Sek.124(1)(C)KTN)

 1. Pertanian Kepada Bangunan/Perusahaan

(Ruj: Sek.124(1)(A)(C)KTN)

3 Bulan

6 Bulan

3 Bulan

6 Bulan

96

96

2

Pecah Bahagian Tanah

(Ruj: Sek. 142 KTN)

3 – 4 Bulan

3 – 4 Bulan

98

3

Pecah Sempadan/Penyatuan Tanah

(Ruj: Sek. 137 KTN & Sek. 148 KTN)

2 – 3 Bulan

2 – 3 Bulan

98

4

Ubah Syarat/Pecah Sempadan (Serentak)/Serahbalik dan Berimilik Semula Tanah

(Ruj: Sek. 124A KTN & 204D KTN)

3 – 4 Bulan

3 – 4 Bulan

100

5

Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah Sek. 120 KTN

 1. Kelulusan PBN
 2. Kelulusan Pentadbir Tanah

3 Bulan

1 Bulan

3 Bulan

1 Bulan

100

100

6

Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah Sek. 13A Enakmen Rizab Melayu 1930

3 Bulan

3 Bulan

99

7

Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah Sek. 104A Enakmen Tanah Kelantan 1938

3 Bulan

3 Bulan

100

8

Permohonan Hak Milik Sambungan (Atau Suratan Yang Dikeluarkan Yang Baharu Sebagai Gantinya)

3 Bulan

3 Bulan

96

9

Permohonan Permit Bahan Batuan (Baru)

(Ruj: Sek. 71 KTN)

45 Minit

45 Minit

100

10

Bayaran Royalti Batu Batan

(Ruj: Sek. 70 KTN)

15 Minit

15 Minit

100

11

Permohonan Hak Lalu Lalang (ROW)

6 Bulan

6 Bulan

100

12

Permohonan Pengurangan Cukai Tanah Di Bawah Peraturan 16A Kaedah Tanah Kelantan 1966

1 Bulan

1 Bulan

98

13

Permohonan Mengesah Tanah Permintaan Makbul (A.A)

(Ruj: Unit Penyelesaian Tanah PTG)

1 Tahun

1 Tahun

100

14

Permohonan Tunjuk Sempadan

(Ruj: Sek 400 KTN)

2 Bulan

2 Bulan

100

15

Permohonan Perintah Jual / Lelongan Awam

10 Bulan

10 Bulan

98

16

Pembetulan Kesilapan Dalam Dokumen Hakmilik

Contoh : Kesilapan Nama, No. K/P, dan Lain-lain

(Ruj: Sek 380 KTN)

2 Minggu

2 Minggu

100

PENDAFTARAN

Bil

Urusniaga

Kuantiti/Masa

Kuantiti/Masa Mengikut Piagam

Peratusan Mengikut Piagam (%)

1

Permohonan Pendaftaran

 1. Pindahmilik

(Ruj: Sek. 215 – Sek. 218 KTN)

 1. Gadaian

(Ruj: Sek. 242 KTN)

 1. Melepas Gadaian

(Ruj: Sek. 278 KTN)

1 Hari

1 hari

1 Hari

1 Hari

1 hari

1 Hari

100

100

96

2

Permohonan Sijil Carian Rasmi, Carian Rasmi Untuk Kegunaan Rasmi, Carian Persendirian

(Ruj: Sek. 385 KTN)

15 Minit

15 Minit

96

3

Permohonan Membeli Cabutan Hakmilik

15 Minit

15 Minit

100

4

Pendaftaran Hakmilik Bagi Permohonan MilikTanah (1 Hakmilik)

(Ruj: 180 KTN)

3 Minggu

3 Minggu

96

5

Pendaftaran Hakmilik Bagi Permohonan Pecah Bahagian/Sempadan (Permohonan)

(Ruj: Sek. 180 KTN)

1 Bulan

1 Bulan

100

6

Pendaftaran Hakmilik Kekal Ganti Hakmilik Sementara

(Ruj: Sek. 180 KTN)

3 Minggu

3 Minggu

96

7

Pendaftaran Pesaka

(Ruj: Peraturan 7(1), Peraturan 12(3))

1 Hari

1 Hari

100

8

Kaveat Pendaftar/Persendirian/Lean

Ruj: Sek. 321, 323, 325, 326, 330, 331 KTN)

15 Minit

15 Minit

100

9

Permohonan Untuk Mendapatkan Salinan Hakmilik Bagi Satu (1) Hakmilik

15 Minit

15 Minit

100

10

Membetulkan Kesilapan, Nama, No. Kad Pengenalan

(Ruj: Sek. 380 KTN)

1 Hari

1 Hari

100

11

Pendaftaran Geran Hilang/Rosak (1 Hakmilik)

(Ruj: Sek. 168 KTN)

1 Minggu

1 Minggu

100

 HASIL

Bil

Urusniaga

Kuantiti/Masa

Kuantiti/Masa Mengikut Piagam

Peratusan Mengikut Piagam (%)

1

Menerima Pembayaran Bil-bil Cukai Tanah (Sekiranya Dokumen-dokumen Berkaitan Lengkap)

1 – 3 Minit

1 – 3 Minit

100

2

Permohonan Mendapat Salinan Resit

1 – 2 Minit

1 – 2 Minit

96

3

Semakan Bil Cukai Tanah

(Ruj: Kelantan Land Rules 1966)

1 – 2 Minit

1 – 2 Minit

100

4

Menyelesaikan Sebarang Pertanyaan Berkaitan Cukai Tanah

5 – 10 Minit

5 – 10 Minit

100

5

Menerima Pelbagai Jenis Bayaran Selain Dari Cukai Tanah

(Ruj: Arahan Perbendaharaan 69)

1 – 3 Minit

1 – 3 Minit

100

6

Menerima Bayaran Bil-bil Cukai Melalui Pos (Dengan Dokumen Yang Lengkap)

(Ruj: Arahan Perbendaharaan 69)

1 – 3 Minit

1 – 3 Minit

96

PELUPUSAN TANAH

Bil

Urusniaga

Kuantiti/Masa

Kuantiti/Masa Mengikut Piagam

Peratusan Mengikut Piagam (%)

1

Pendaftaran Permohonan Milik Tanah Kerajaan

(Ruj: Sek. 76 KTN)

10 – 20 Minit

10 – 20 Minit

100

2

Permohonan Milik Tanah RPT (Pertanian) – Kelulusan Pentadbir Tanah

(Ruj: Sek. 76 KT)

6 Bulan

6 Bulan

92

3

Permohonan Milik Tanah – Kelulusan PTG/TMB/MMK

(Ruj: Sek. 76 KTN)

9 Bulan

9 Bulan

98

4

Pendaftaran Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (TOL)

(Ruj: Sek. 65 KTN)

10 – 20 Minit

10 – 20 Minit

97

5

Permohonan Sewa Tanah (Iklan, Betau) – Kelulusan Pentadbir Tanah

(Ruj: Sek. 65 KTN)

4 Bulan

4 Bulan

90

6

Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (Pertanian, Bangunan Sementara, Tapak Pam Pasir) – Kelulusan PTG/MMK

(Ruj: Sek. 65 KTN)

9 Bulan

9 Bulan

94

7

Pendaftaran Permohonan Perizaban

(Ruj: Sek. 62 KT)

10 – 20 Minit

10 – 20 Minit

97

8

Permohonan Perizaban – Kelulusan PTG/TMB/MMK

(Ruj: Sek. 62 KTN)

9 Bulan

9 Bulan

99

 

Kata Kunci Popular

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • myGOV
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • SPA
 • myGov Mobile
 • Data
 • Pejabat Tanah dan Jajahan Bachok
 • Pejabat Tanah dan Jajahan Gua Musang
 • Pejabat Tanah dan Jajahan Jeli
 • Pejabat Tanah dan Jajahan Kota Bharu
 • Pejabat Tanah dan Jajahan Kuala Krai
 • Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Mas
 • Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Puteh
 • Pejabat Tanah dan Jajahan Tanah Merah
 • Pejabat Tanah dan Jajahan Tumpat