Senarai Perkhidmatan

BAHAGIAN PENGURUSAN
• Membuat Akuan Sumpah
• Untuk Mendapatkan Lesen Hiburan 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN
• Pendaftaran Pemborong
• Pengesahan Projek
• Pembayaran Tuntutan Projek

BAHAGIAN PEMBANGUNAN TANAH

Kaunter Unit Pendaftaran
• Mengeluarkan Surat Hakmilik
• Gadaian dan melepas gadaian
• Kaveat
• Lien
• Cabutan Tanah
• Carian Rasmi Persendirian
• Salinan Sah Dokumen
• Pendaftaran Dan Pengeluaran QT
• Pengeluaran Hakmilik Tanah Termasuk Negeri HS(1) Geran

Kaunter Unit Hasil
• Memungut Segala Jenis Hasil Yang Di Bayar Oleh Pelanggan
(Perlu Kemukakan Resit Sebelum Pembayaran Dibuat)

Kaunter Unit Tanah
• Permohonan Milik Tanah
• Harta Pesaka
• Tol :
  a). Permit Batu Batan
  b). Permit Batu Pasir
• Deposit Tanah
• Menguruskan Kes-Kes Untuk :
  a). Ubah Syarat Tanah
  b). Pecah Sempadan
  c). Penyataan / Catuan
  d). Lain-Lain Kes Di Bawah Kanun Tanah Negara 120, 104 dan 13A
  e). Permohonan Hakmilik Sambungan
  f). Permohonan Lelong Dan Lain-Lain

Tag: Senarai Perkhidmatan

Kata Kunci Popular

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • myGOV
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • SPA
 • myGov Mobile
 • Data
 • Pejabat Tanah dan Jajahan Bachok
 • Pejabat Tanah dan Jajahan Gua Musang
 • Pejabat Tanah dan Jajahan Jeli
 • Pejabat Tanah dan Jajahan Kota Bharu
 • Pejabat Tanah dan Jajahan Kuala Krai
 • Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Mas
 • Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Puteh
 • Pejabat Tanah dan Jajahan Tanah Merah
 • Pejabat Tanah dan Jajahan Tumpat